© www.mksdebrzno.pl
Regulamin
Turnieju Tenisa Stołowego o "Grand Prix" Debrzna
w sezonie 2005/2006

 1. Cel
  • wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu turniejów,
  • popularyzacja tenisa stołowego.
 2. Organizator
  • Miejski Klub Sportowy Debrzno.
 3. Termin i miejsce
  • listopad 2005 r. - marzec 2006 r.
  • Hala Sportowa Zespołu Szkół w Debrznie ul. Królewska 8
 4. System rozgrywek
  • odbędzie się pięć turniejów, przy czym do klasyfikacji generalnej zaliczone będą cztery najlepsze rezultaty każdego z zawodników.
  • w każdym z turniejów obowiązuje system "radziecki" do dwóch przegranych
  • ustala się następującą punktację za poszczególne lokaty w każdym z turniejów: I miejsce - 40 pkt, II miejsce - 37 pkt, III miejsce - 35 pkt, IV miejsce - 33 pkt, V miejsce - 31 pkt, VI miejsce - 29 pkt, VII miejsce - 27 pkt, VIII miejsce - 25 pkt, IX - XII miejsce - 20 pkt, XIII - XVI miejsce - 15 pkt, XVII - XXIV miejsce - 10 pkt, XXV - XXXII miejsce - 5 pkt, XXXIII i niższe - 1 pkt.
  • pozostałe sprawy dotyczące regulaminu, rozstawienia, zasad losowania, zostaną omówione przez sędziego głównego przed rozpoczęciem zawodów.
 5. Uczestnicy
  • rywalizacja będzie przebiegać w dwóch kategoriach wiekowych (do 40 lat i powyżej 40 lat)
  • prawo udziału mają zawodnicy niezrzeszeni, jak i grający na co dzień w klubach bez względu na klasę rozgrywkową.
 6. Nagrody
  • upominki i nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy z miejsc I - III w klasyfikacji końcowej obydwu kategorii wiekowych cyklu Grand Prix.
  • dyplomy dla najlepszych ośmiu zawodników w obu kategoriach wiekowych.
 7. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy przyjeżdżają na zawody na własny koszt
  • organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników
  • ustala się wpisowe w wysokości 7 zł od zawodnika, płatne przed rozpoczęciem każdego turnieju (zawodnicy do lat 18-tu zwolnieni z opłaty).